Het beeld wat je misschien hebt bij een meester is een oude man die als een kluizenaar of monnik boven op een berg leeft en zijn tijd besteed aan meditatie. Of je denkt misschien aan een goeroe met een lange, grijze baard die wijsheden verteld aan een groot publiek.

Ik heb een ander beeld wat betreft meesterschap. Ik wil graag een beeld scheppen over meesterschap wat voor meer mensen toegankelijk is. Ik zie meesterschap als de hoogste versie van onszelf. Meesterschap zullen wij allemaal vroeger of later in ons leven kunnen uitnodigen. De tijd van de goeroe/leermeester is voorbij. Het is tijd voor ons om de ‘innerlijke meester’ te laten ontwaken.

Hoe kan je een innerlijke meester herkennen? De eerste eigenschap die een meester uitstraalt is vertrouwen. Een meester maakt zich nergens druk om. Twijfels en angsten heeft hij (of zij) kunnen loslaten. Een meester is zich namelijk bewust dat alles wat hij wenst in feite al gecreëerd is. Alles wat hij wenst, komt naar hem toe. Hij hoeft er niet hard voor te werken. Een meester is kundig in de ‘kunst van het toelaten’. De energie van de schepping werkt voor hem en alles komt op het juiste moment naar hem toe.

Een meester maakt zich niet druk over zijn toekomst. In het hier en nu richt hij zich simpelweg op het zich goed voelen. Als hij zich goed voelt dan weet hij dat hij met de stroom meegaat. Als hij zich slecht voelt over iets dan weet hij dat hij tegen de stroom ingaat. Zijn emoties & intuïtie (innerlijke leiding) maken hem duidelijk welke kant hij op dient te gaan.

De gouden regel van de meester is dan ook: Ik ben bewust van mijn staat-van-zijn en ik weet dat ik mijn staat kan kiezen. Een meester weet dat hij zijn eigen werkelijkheid schept elk moment van het leven. Door elk moment zijn staat-van-zijn bewust te kiezen, schept hij dus zelf zijn leven. Zijn leven wordt niet langer bepaald door onbewuste denkpatronen.

Ook al lijkt het leven soms complex, de gouden regel maakt het makkelijker voor de meester om in zijn kracht te staan. Hij focust zich niet op al de uiterlijke omstandigheden van het leven. Nee, hij focust zich op hoe hij zich in het nu voelt.

Als je de keuze hebt gemaakt tot meesterschap kan al de wijsheid die je in al je parallelle (gelijktijdige) levens hebt verzameld tot je komen. Om een meester te zijn dien je wel de keuze te maken dat meesterschap je prioriteit is. Bij twijfels kunnen de kwaliteiten die bij een meester horen niet naar je toe stromen. Als meesterschap je prioriteit is dan zal alles in je leven in afstemming komen met deze wens.

Sommige mensen nodigen meesterschap niet uit in hun leven vanwege valse bescheidenheid. Ze vinden dat ze het niet waard zijn en ze houden zichzelf klein. Een meester weet dat iedereen het waard is. Een meester herkent dat we allemaal een deel zijn van God en hij herkent de grootsheid van zijn ziel. Hij durft de hoogste versie van zichzelf te leven in elk moment van zijn bestaan.

Natuurlijk hebben we allemaal onze ups & downs. Zelfs de meester kan hier niet aan ontkomen. Maar hij stemt zich altijd weer af met behulp van zijn gevoel. Hij gaat door het leven zonder schuldgevoelens of oordeel.

Je vraagt je misschien af hoe een een meester zich opstelt tijdens moeilijkheden? Een meester weet dat hoe hij op een uitdaging antwoordt/reageert, zal bepalen wat het effect van die uitdaging zal zijn. Als hij tijdens moeilijke tijden en uitdagingen koersvast kan blijven wat betreft zijn gelukkige staat-van-zijn, dan toont hij dat zijn meesterschap niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden.

Wat voor meester wil ik zijn? Ik kies ervoor om als een vrolijke, liefdevolle en maffe meester door het leven te gaan. Durf jij het ook aan om je meesterschap te leven? En hoe ziet jouw meesterschap eruit? Ik hoor het graag van je!

ps. De foto is van de hop. De hop symboliseert voor mij de meester. De hop is een enorm wijd verbreid, je ziet deze vogel van Frankrijk tot in het oosten van China. Ik heb zelf deze prachtige vogel een keer gezien in India. Het is geen wonder dat deze vogel een rol speelt in allerlei mythes en kunstwerken. Zo komt de hop ook voor in het twaalfde-eeuwse gedicht: De samenspraak van de vogels van de soefi dichter Farid-ud-din Attar.  In dit werk komen de vogels van de wereld samen om op zoek te gaan naar de koning van de vogels. De hop is in dit verhaal de gekozen leider van de vogels. Aan het einde van hun reis ontdekken de vogels de innerlijke meester. Ze waren op zoek naar hun ware Zelf.