Er is een onopvallend vogeltje wat een glimlach op mijn gezicht brengt. En dat is de broomkruiper. Dit vogeltje valt haast niet op vanwege zijn bruine verenpak en je ziet hem pas als je goed oplet. Als je geluk hebt dan zie je deze boomkruipers spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog klimmen, daarbij de bast afzoekend naar insecten.

De klimtocht van de boomkruiper staat voor mijn symbool voor het spirituele pad. Hij begint zijn klim onderaan de boom en klimt steeds hoger en hoger. Onze spirituele groei en ontwikkeling zie ik ook als een klimtocht, waarbij we steeds iets hoger komen (en soms ook naar beneden vallen). Hoe hoger we komen, des te meer onze trillingsfrequentie toeneemt. Hoe hoger we stijgen, des te ruimer onze blik en des te meer we waarnemen van de werkelijkheid. En zo is het ook bij het beklimmen van een boom, hoe hoger je in de kruin van de boom klimt, des te meer je kunt zien van het landschap.

De schoonheid van de boomklever toont zich voor mij in zijn onopvallendheid. Ook bij het spirituele pad vind ik het namelijk mooi als mensen op onopvallende wijze in hun dagelijkse leven zich met spiritualiteit bezig houden. Stoer doen en op willen vallen vind ik een teken van innerlijke onzekerheid. Het gaat er juist om dat we kunnen loslaten wat andere mensen van ons denken.

Vaak zijn mensen op het spirituele pad gericht op wat ik ‘spiritueel vuurwerk’ noem. Oftewel de sensationele, aantrekkelijke ‘toeters en bellen’ van het pad. Denk aan: astraal reizen, aura’s en engelen kunnen waarnemen, spreken met gidsen, bovennatuurlijke krachten etc. Begrijp mij niet verkeerd… Dit zijn wat mij betreft allemaal mooie, bijzondere ervaringen. Echter voor mij is de sensatie niet essentieel. Ik voel dat het belangrijker is om eerst de basis juist te krijgen. Om net als de boomklever onderaan bij de basis te beginnen en dan langzaam, spiraalsgewijs klimmen.

De wortels van de boom symboliseren het begin van onze tocht. Dit is het fundament waaruit de rest van de boom zal voortkomen. De basis van een spiritueel leven zou ik samenvatten met de volgende drie principes: Eenheid, Liefde en Wijsheid. Dit is wat mij betreft de essentie en het fundament van spiritualiteit.

Ik zal deze termen toelichten aan de hand van hoe ik ze zie. Als je ontwaakt wat betreft de eenheid van het leven dan besef je dat we allemaal onderdeel zijn van één overkoepelend bewustzijn. We zijn allemaal een unieke, individuele expressie van dezelfde goddelijke energie. We zijn allemaal één.
Met andere woorden er is alleen een Subject. Iedereen en alles wat je ontmoet dat ben Jij. Als je beseft dat je één bent met het geheel, dan is een natuurlijke consequentie dat je een contributie wil leveren aan het geheel. Je wilt namelijk goed voor Jezelf (alles en iedereen) zorgen.

Wijsheid is voor mij het toepassen van levenslessen in je dagelijkse leven. Je kunt veel kennis vergaard hebben, maar als je het niet toepast dan heeft het geen nut. Dan blijft het slechts bij lege woorden en luchtkastelen. Het gaat erom dat we wijsheden toepassen en uitvoeren. Dat we verantwoordelijkheid nemen voor ons leven en met discipline en kracht werken aan dat wat werkelijk belangrijk voor ons is.

Liefde is de energie waarbij we ons thuisvoelen. Echte liefde is zonder voorwaarden. Je voelt het voor alles en iedereen. Het beste kan ik deze energie beschrijven met het woord: ‘kippenvel’. Als ik deze energie voel stromen dan komt er een gigantische kracht vrij in mij. Liefde geeft je vleugels. Als de liefde door je stroomt dan heb je opeens toegang tot gedachten, oplossingen en mogelijkheden waar je met je lagere trillingsfrequentie geen toegang toe hebt. Hoe hoger je frequentie des te verhevener zijn je gedachten. Als je later weer terugvalt in een lagere energie, dan komen meteen de ‘twijfelgedachten’ weer omhoog. Vanuit die lagere trillingsfrequentie is het moeilijk om te komen tot verheven gedachten. Belangrijk is het dan om te blijven kiezen voor: ‘Vertrouwen’. Dat je koersvast blijft wat betreft de levensrichting/mogelijkheden en ideeën die je kon voelen toen je de Liefde voelde stromen en je trillingsfrequentie hoog was.

Net als bij wijsheid is het belangrijk om de energie van liefde te aarden in het dagelijkse leven. Je geeft het een krachtige expressie door bij elke keuzemoment in je leven te vragen: Wat zou de liefde nu doen? Dit uit zich in kleine vriendelijkheden, een glimlach, dienstbaarheid, cadeautjes voor je geliefden, een positieve houding en een krachtige levenshouding tijdens de stormen van het leven. De kracht van de liefde geeft je de vleugels om alle obstakels te kunnen overwinnen.

Zodra we onze spirituele basis a.d.h.v. deze 3 principes sterk neerzetten kan de rest van de boom groeien. Dankzij deze gedegen basis kunnen we groeien op een manier die ook echt verantwoord is. We klimmen verder met een solide basis die ons goed ondersteunt en waar we altijd op terug kunnen vallen.

Ik eer de kleine, onopvallende boomkruiper. Hij heeft het begrepen. Langzaam en gestaag klimmen van de basis naar de top. En vergeet niet… Jij en ik, de boomkruiper, de boom, de liefde… we zijn allen Eén.