De vijf kenmerken van een heilige relatie

Als mens voelen we de behoefte om ons leven te delen met een partner. Relaties geven ons de mogelijkheid om meer van onszelf te ontdekken. Je geliefde houdt jou een spiegel voor en je leert meer over wie je bent. Relaties brengen ons zelfkennis.

In mijn leven heb ik een aantal waardevolle liefdesrelaties gehad die mij veel groei en bewustwording hebben gebracht. Sommige relaties waren kort en andere waren langer. Het gaat mij echter niet zozeer om de duur van een relatie, maar eerder om de kwaliteit.

De laatste drie jaar ga ik als vrijgezel door het leven. Nu voelt de tijd rijp om weer een nieuwe relatie te starten. Ik voel niet zozeer een verlangen naar een ‘normale liefdesrelatie’, maar eerder naar een ware liefdesrelatie. Schrijfster Marianne Williamson noemt dit ook wel een heilige liefdesrelatie. In deze heilige liefdesrelatie tillen beide partners de relatie naar een hoger niveau.

Wat ik nu graag zou willen ontdekken. Hoe zou een ware liefdesrelatie eruit zien? Eigenlijk schrijf ik dit verhaaltje omdat ik het antwoord op deze vraag zelf verder wil onderzoeken. Het is mijn intentie om meer helderheid te scheppen m.b.t wat ik zie als een heilige relatie.

Hoe weet je dat je klaar bent voor een heilige relatie? Om te beginnen, wat zijn volgens mij de essentiële kenmerken van een heilige liefdesrelatie?

1) Je bent compleet & gelukkig

In een heilige relatie probeer je niet een gevoel van gebrek op te vullen met de aanwezigheid van een partner. Je voelt je compleet en gelukkig, zonder dat je daar een partner voor nodig hebt. Echter je voelt wel een wens om je geluk te kunnen delen. Geluk kun je immers vermenigvuldigen door het met elkaar te delen.

2) Je laat je partner volledig vrij

Het is mijn perspectief dat er bij de meeste liefdesrelaties helemaal geen sprake is van ware liefde. Ik geloof dat veel mensen in hechting vervallen. Mensen zijn gehecht aan elkaar en aan de veiligheid en comfort die een relatie brengt. Om de relatie vervolgens veilig te stellen bedenken ze allemaal beperkende regels. Deze regels zijn een beperking van vrijheid. Er zijn een boel regels of aannames die uit angst zijn geboren die bepalen wat je wel en niet mag in de relatie. Als je ware liefde voor iemand voelt dan wil je partner echter niet beperken. Je laat je partner volledig vrij.

Liefde is vrijheid. In een heilige relatie is de natuurlijke consequentie van deze vrijheid dat je juist dichter tot elkaar komt. Je voelt je vrij en blij om telkens weer opnieuw voor elkaar te kiezen.

Mocht de relatie desondanks toch uit gaan omdat je partner voelt dat een ander pad meer geluk brengt, dan voel je geen teleurstelling. Je voelt immers liefde. In liefde bezit je elkaar niet, je laat de ander volledig vrij. Liefde is loslaten. Je houdt zoveel van de ander dat je je eigen kleine ego vergeet. Zelfs als je partner voor een ander kiest of je verlaat, dan blijft de liefde in je hart. Aan het gevoel van liefde komt geen einde.

3) Je bent transparant, oftewel een open boek

In een heilige relatie voel je je vrij om alles van jezelf te tonen. In je communicatie laat je jezelf volledig in alle kwetsbaarheid zien. Je verzwijgt niets voor elkaar. Je toont je ware gevoelens en zet jezelf geen masker op. Er zijn geen geheimen. Er is geen schaamte. Wat er in jou leeft, dat toon je ook aan je partner.

4) Je ondersteunt elkaar op het vlak van bewustzijnsgroei en expressie van liefde

Vroeger of later richten mensen hun bewustzijn naar binnen en vinden daar de ware liefde waar ze altijd al naar zochten. De intentie van beide partners voor het aanvangen van een heilige liefdesrelatie is evolutie van bewustzijn. Samen kun je ervaren hoe mooi het is om elkaar wederzijds te ondersteunen op het vlak van bewustzijnsgroei, zelfkennis, expressie van liefde en het tot uiting brengen van dienstbaarheid. Dit is het ware doel van een heilige liefdesrelatie.

5) Je houdt de magie van een relatie levend

In het begin van een relatie is er vaak sprake van sterke gevoelens van verliefdheid. We bekijken onze geliefde door een roze bril. Meestal blijven we echter niet verliefd. Dan wordt er gezegd dat onze verliefdheid een illusie was, slechts een bevlieging.  Maar het was geen illusie en het was niet zomaar een bevlieging. Wij of onze partner ontbeerden de emotionele vaardigheden die ons hadden kunnen helpen om de magie te behouden. Later maken we onszelf wijs dat de magische momenten die we hebben beleefd een illusie waren, maar dat is niet zo. In een heilige relatie houden beide partners de magie in hun relatie levend. Dit doen ze door eerst de magie in zichzelf te vinden en deze magie vervolgens met elkaar te delen/vermenigvuldigen.

De bovenstaande vijf kenmerken geven een glimp van hoe een heilige relatie er naar mijn perspectief uit zou kunnen zien. Wellicht heb jij nog enkele aanvullingen? Het hele doel van het schrijven van dit stuk is een ontdekkingstocht. Graag hoor ik ook jouw perspectief op hoe een ware liefdesrelatie eruit zou kunnen zien.

2 Comments

 1. br. bram 18 maart 2021 at 16:10 - Reply

  Beste Joris,
  Je verhaal boeide me, het is persoonlijk maar ook heel menselijk en daardoor heel herkenbaar. Ik heb het voor mezelf uitgeprint, zonder scrollen leest het gemakkelijker. Je roept het een en ander bij me op en daar wil ik je in laten delen.
  Je vraagt je af “Hoe weet je dat je klaar bent voor een heilige relatie?”
  Het gaat je niet om een intellectuele kennis, maar ik lees er je verlangen in om er aan te beginnen. Als dat zo is ben je er eigenlijk al klaar voor. Maar het is niet zo dat je nu van een onheilige relatie, als die er al zouden zijn, in een heilige relatie kunt stappen. Nee, ik bedoel dat je dan klaar bent om verder te gaan met een proses dat lijkt op een pelgrimage, het belangrijkste gebeurt onderweg. Die heilige liefdesrelatie, zoals je die beschrijft ligt buiten ons bereik maar het geeft wel een richting aan je ontplooiing als mens en als persoon. Idealen zijn er niet om te bereiken. Het zijn sterren die je richting geven. De wil om ze te bereiken kan zelfs gevaarlijk zijn omdat je jezelf dan kunt gaan forceren, je kunt denken dat je het bereikt hebt en blijft dan steken een surrogaat, of gaat doen alsof, en dan raak je alleen maar verder van huis. Die heilige liefdesrelatie is als een horizon, iets waar hemel en aarde elkaar schijnen te raken. Nee, er zit niets anders op dan op weg blijven gaan naar het onbereikbare!

  Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die op weg gegaan zijn naar die relatie en daar, in hun taal, ook veel over geschreven hebben. Een aantal eigenschappen die zij zagen heb jij hierboven, in jouw taal beschreven.
  Op gevaar af de woorden mooier te laten klinken dan de werkelijkheid is, wil ik mijn woorden hierover in telegramstijl met je delen.
  Naar mate liefde een rol speelt is die relatie:
  – helend/genezend, maakt mensen gaaf en mooi, brengt ze tot ontplooiing.
  – bevrijdend, schept een ruimte waarin de ander zichzelf mag/kan zijn, bewonderen zonder te willen bezitten,
  – inspirerend en maakt creatief, je ontvangt en kunt het niet voor jezelf houden, het wil gedeeld worden
  – verbindend, geeft een gevoel van ongebonden verbonden zijn, bij elkaar horen, deel uit maken van enz
  – rijk aan energie, zware lasten kunnen licht worden als ze met liefde gedragen worden

  De energie om in deze richting uit te groeien kun je zelf niet opwekken, het is een gave die bij je binnen kan komen door open te staan voor een on(be)grijpbare en onvoorwaardelijke universele liefde. Wat je doen kunt is steeds proberen sensitief te blijven voor die liefde.
  Sommige mensen gaan deze weg daarom grotendeels alleen, anderen (zoals ikzelf) hebben de tastbare nabijheid van anderen nodig.

  Ik wil je geenszins ontmoedigen Joris, maar het is goed om te weten dat deze liefde en lijden bij elkaar horen. Wie op deze weg vorderingen wil maken kan het lijden (van wie, en in welke vorm, dan ook) niet meer ontlopen.
  Joris bedankt voor je inspirerende tekst en alle goeds.

 2. Hilde 4 februari 2023 at 07:16 - Reply

  Heel erg mooi! Dank voor de tekst.

Leave A Comment

Over de schrijver

Hoi, ik heet Joris. Als spiritueel coach is het mijn passie om mijn inzichten met jou te delen m.b.v. dit soort verhaaltjes. Bekijk mijn blog:

Of heb je wellicht interesse in een coachingsgesprek met mij?