Detox je ziel

Onze lichaam (fysiek & energetisch) werkt als een spons. We absorberen veel van wat in ons leven gebeurd. Ieder van ons heeft in het verleden duizenden ervaringen doorgemaakt en daardoor een overvloed aan dingen geabsorbeerd en gecreëerd. Het is nu tijd om de spons uit te wringen. Veel van deze ‘energetische bagage’ kan nu worden opgelost of getransformeerd omdat het niet langer relevant en actueel is.

Gedurende mijn tijd in Zwitserland heb ik mij verdiept in de spirituele boodschap van Christina von Dreien. Christina is een heel bijzonder meisje dat een uitzonderlijk hoog trillingsniveau heeft. Dit betekent dat ze een sterk verruimd bewustzijn heeft met bijbehorende paranormale vermogens en kennis. Christina komt met een techniek voor het reinigen van je ziel.

Deze techniek werkt als volgt: Eerst maak je verbinding met de Bron. Sommigen noemen dit ook wel God, Schepper, Leven of Universum. Ieder van ons is constant verbonden met deze goddelijke intelligentie, alleen zijn veel mensen zich er niet langer van bewust. Het is dus belangrijk om opnieuw een bewuste verbinding met de Bron te maken.

We doen dit allemaal op onze eigen manier. Sommigen stellen zich voor dat ze met hun ‘lichtlichaam’ reizen totdat ze eindelijk in een stralend licht duiken dat de Bron is. Anderen stellen zich voor hoe een lichtkanaal ontstaat tussen hun kruinchakra en de Bron. Zelf richt ik mij op het gevoel van liefde. Zodra ik de energie van liefde voel, ben ik op dit moment bewust verbonden met de Bron. Iedereen kan hier zijn of haar eigen manier voor vinden. Er is geen methode die voor iedereen werkt om de eenvoudige reden dat we zelf beslissen of een bepaalde methode voor ons werkt. Het komt erop neer dat we een beeld kunnen vinden dat ons bewustzijn als bron kan accepteren.

Nadat je op jouw manier bewust verbinding hebt gemaakt met de Bron, kun je nu de energetische bagage oplossen die niet langer nodig is. Bijvoorbeeld alle zielcontracten die niet langer voor het hoogste goddelijke goed zijn, kunnen worden opgeruimd. Tevens kun je vragen om alle bijbehorende energetische reservekopieën op te ruimen. Dit is erg belangrijk, anders zullen de opgeruimde zaken zichzelf opnieuw installeren met behulp van deze reservekopieën. Je kunt het vergelijken met een foto op je harde schijf of mobieltje. Stel dat iemand een foto verwijdert die hij niet meer nodig heeft. De foto is dan uit het zicht verdwenen, maar op de een of andere manier nog steeds op de achtergrond aanwezig. Iemand die voldoende kennis heeft kan de verwijderde foto vinden en weer zichtbaar maken. Zo is het ook met energetische reservekopieën. Zelfs als we ze opruimen kunnen ze zichzelf opnieuw installeren.

Dan wacht je. Meestal voel je het wanneer alles is opgeruimd dat op deze manier zou kunnen worden opgeruimd. Als je niets voelt, vertrouw je erop dat het is opgeruimd. Het kan ook zijn dat bepaalde contracten energetisch blijven bestaan, bijvoorbeeld omdat ze nog steeds nodig zijn of omdat ze eerst nader moeten worden bekeken voordat ze kunnen worden opgeruimd.

Door iets op te ruimen, wordt op dit punt een energetische leemte gecreëerd. Deze leemte kan echter onmiddellijk worden opgevuld – idealiter met onvoorwaardelijke liefde. Hiervoor vraag je de Bron om alle gaten die door het opheffen zijn gecreëerd, op te vullen met onvoorwaardelijke liefde. Ook kunnen eventuele verwondingen die voortkomen uit de eerder opgeloste dingen op deze manier worden genezen. Wanneer de techniek is volbracht kun je de energie van dankbaarheid laten stromen.

Met de hierboven beschreven techniek kan je niet alleen contracten ontbinden, maar ook vele andere dingen die we niet langer nodig hebben. Sommige van deze dingen komen uit het huidige leven, anderen hebben we meegebracht uit vorige levens. Hieronder staat een lijst met mogelijke dingen die waarschijnlijk in de meeste mensen overbodig zijn en die nu kunnen worden opgeruimd.

 • Contracten, overeenkomsten, verbintenissen, pacten
 • Geloften, eden, beloften
 • Schocks & trauma’s
 • Denkpatronen, zoals overtuigingen, ideeën, geloofssystemen, wereldbeelden
 • Destructieve emotionele patronen, zoals angst-, schuld-, boosheids- en haatpatronen
 • Afkeer, vijanddenken
 • Bepaalde gehechtheden
 • Karmische belasting
 • Lasten van vorige generaties
 • Inwijdingen, sacramenten
 • Vervloekingen, verwensingen, verdoemenissen, bannen
 • Energetische blokkades, belemmeringen, afschermingen, afsluitingen, pantsers
 • Mentale programma’s, manipulaties, hersenspoelingen, misleidende informatie, coderingen
 • Bezetenheid door niet-eigen energieën, aanhechtingen
 • Energieën van andere wezens die actief met ons verbonden zijn (bijvoorbeeld doordat ze aan ons denken of over ons spreken)
 • Projecties van andere mensen, dat wil zeggen, hun ideeën over ons
 • Astrale constructies (energieën die met bepaalde instructies zijn geprogrammeerd)
 • Astrale spijkers, schroeven, kettingen en boeien
 • Hologrammen, energetische verdraaiingen, energetische vampiers
 • Fysieke of energetische implantaten (microchips, zenders, schakelaars, timers, nanorobots enz.)

In deze context is het ook belangrijk op te merken dat niet alleen de ervaringen van onze eigen ziel worden opgeslagen in de cellen van ons lichaam, maar ook de verzamelde ervaringen van onze voorouders. Dit omvat de ervaringen, ideeën en patronen van onze vader en onze moeder, evenals al hun voorouders. Dus, als erfgenamen van onze voorouders, dragen we een overvloed aan dingen in ons celgeheugen bij, waarvan de meeste waarschijnlijk niet in ons allerhoogste goddelijke voordeel zullen zijn.

Met dezelfde techniek als hierboven, kunnen we ook deze geërfde dingen m.b.v. Bron opruimen. Alle patronen, beperkingen, blokkades, ziekten en kwalen die we nog steeds van onze voorouders in onze cellen hebben, lossen we nu volledig worden op. Nogmaals, natuurlijk, samen met alle reservekopieën.

Hoe vaak je je ziel op deze manier moet zuiveren, is voor iedereen anders. Bijna niemand neemt alle hierboven genoemde dingen met zich mee, maar we moeten allemaal het een of het ander opruimen. Afhankelijk van de omstandigheden van het leven, houden sommige mensen zich ook meer bezig met bepaalde dingen dan anderen.

Dus ik nodig je hierbij uit om verantwoordelijkheid te nemen voor je gemoedstoestand, en nu een einde te maken aan de lasten van je verleden. Succes! Ik hoor graag jullie reacties.

Leave A Comment

Over de schrijver

Hoi, ik heet Joris. Als spiritueel coach is het mijn passie om mijn inzichten met jou te delen m.b.v. dit soort verhaaltjes. Bekijk mijn blog:

Of heb je wellicht interesse in een coachingsgesprek met mij?