Al twee jaar mediteer ik elke avond voor meer balans en liefde op onze planeet. Deze positieve focus voelt altijd enorm helend. Uit dit goede gevoel is een creatief idee ontstaan waar ik vrolijk van werd.

Zou het niet fijn zijn als ik samen met anderen zou kunnen co-creëren om meer liefde te brengen op onze planeet? Als ik in mijn eentje iets doe is dat natuurlijk al mooi, maar als ik samen met anderen de liefdesenergie kan focussen dan wordt het natuurlijk alleen maar krachtiger! Als we onze krachten met elkaar bundelen dan kunnen we een nieuw verhaal scheppen.

Zo ontstond bij mij het idee om een schrijfspel te organiseren waarbij iedereen een kort verhaaltje schrijft over hoe zij/hij zich de nieuwe aarde voorstelt. Hoe zou de nieuwe aarde er volgens jou uitzien? Welke beelden komen er bij jou omhoog? Als je echt schrijft vanuit je hart welk verhaal zou er dan ontstaan? Voel jij ook enthousiasme om aan deze schrijfco-creatie mee te doen?

Doe je mee? Dan hierbij het idee voor het schrijfspel:

  • Probeer te schrijven vanuit je gevoelsbeleving. Je stemt je gevoelsmatig af op de versie van de nieuwe aarde die jij het liefst zou willen zien. Wat zijn de ingevingen van jouw hart? Hoe ziet dit hoogst mogelijke toekomstbeeld er voor jou uit? Hoe zou volgens jou een nieuw gouden tijdperk eruit zien?
  • In dit verhaal hoef je je niet te houden aan alle spelregels en beperkingen die we als mensheid onszelf nu opleggen. Je bent volledig vrij om je verbeeldingskracht toe te passen. Hoe zou de nieuwe aarde eruit zijn als alles mogelijk was? Durf buiten te box te denken! Durf groter te dromen!
  • De omvang van je verhaal mag je zelf bepalen. Zelf doe ik ook mee aan het schrijfspel en ik schrijf ongeveer twee pagina’s.
  • Schrijf voor 31 december je verhaal en stuur het op aan joris@vianatuur.nl

De meest inspirerende verhalen zal ik uitkiezen aan het begin van het nieuwe jaar. Ik kies drie winnaars uit en de prijs is een Lovechock chocolade reep. De verhaaltjes (al of niet anoniem) plaats ik vervolgens op mijn site op deze pagina.

De bedoeling van deze ‘nieuwe aarde verhaaltjes’ is dat we daarmee elkaar wederzijds inspireren. Wat je aandacht geeft, groeit en zo krijgt ons positieve toekomstbeeld meer kracht. De energie van liefde is nu zo nodig om de balans weer te herstellen op onze planeet. Liefde is het grootste geschenk wat je Moeder Aarde en de mensheid nu kunt geven. Op deze wijze kunnen we als collectief het snelst een shift maken naar een nieuwe aarde waar we weer in harmonie leven met elkaar.

Ik ben zeker nieuwsgierig naar welke verhaaltjes jullie zullen schrijven! Laat het mij even weten als je het leuk vindt om mee te doen.

Warme groet,

Joris

Verhaal  1

Er is meteen één beeld dat bij me opkomt als ik denk aan de toekomst van de aarde. Het is het beeld dat een goede vriendin zag in een droom. Daarin werd een donkere grijze laag van de aarde weggetrokken. Daaronder verscheen een krachtige sprankelende liefdevolle bruisende laag. Altijd aanwezig geweest, slecht verborgen onder het andere.

Terwijl ze erover sprak, glom haar gezicht en sprankelden haar ogen. Ze verwarmde hiermee mijn hart. En ik hoop dat ze dat ook bij vele anderen heeft gedaan. Want ja, ik voel van binnen wat zij zag. Dat onder het donker dat ons momenteel overspoelt, een onuitputtelijke kracht van licht en liefde ligt. Een kracht waarmee we onszelf en onze aarde kunnen helen.

Maar hoe dan?

Door ons in eerste plaats te herinneren wat we vergeten zijn. Door ons te herinneren wat leven is. Door te weten dat als we in balans leven met de wereld om ons heen, alle levensbehoeften geschonken worden. Zoals dat ooit in het verleden zo was. Schone lucht om in te ademen. Voedsel dat overvloedig groeit in eindeloos verschillende vormen, smaken en kleuren. Hout en stenen om een dak boven ons hoofd te bouwen. Vuur om te verwarmen. Water om te reinigen. Schoonheid om ons te vervullen met plezier. En liefde als verbindende kracht tussen alles en niets.

Maar hoe doen we dat in deze tijd?

Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Het ligt verscholen in ons diepste binnenste.
Misschien voel je dat je jouw liefde wilt leggen in muziek, dans of poëzie.. Of dat je voortaan altijd integer en oprecht wilt zijn. Misschien neem je je voor om vragen te stellen als iets onlogisch is, ook al ben je de enige met die vraag. Of borrelt de drang in je binnenste om je uit te spreken tegen onrecht. Wie weet wil je minimaliseren, moestuinieren, samen schaterlachen, meer lieve dingen doen voor jezelf en anderen of meer echte gesprekken voeren.

Het maakt niet uit wat het is. Als het maar stroomt vanuit die mooie laag. Elke gedachte, elk woord en elke daad zal dan voeding zijn om onlicht te verlichten en liefde te laten dansen. Zodat er uiteindelijk overvloed is voor iedereen.

Dit is mijn beeld. Voort golvend op het beeld van mijn vriendin. Wat is jouw beeld? Waar gaan we heen?

Margot

Verhaal  2

De nieuwe aarde is een heilige plaats. Ieder levend wezen dat haar bewoont is eveneens heilig. Elk grassprietje is heilig omdat het een deel is van de goddelijke schepping. De wezens op deze nieuwe aarde ervaren zichzelf niet als losstaand van alle andere wezen. Ze weten dat ze een geïndividualiseerd aspect zijn van het overkoepelende, goddelijke bewustzijn. Gezien dit besef van Eenheid bestaan er geen conflicten meer op de planeet. Want waarom zou je met jezelf vechten? We kiezen er bewust voor om ons in te zetten voor het geheel. Ons motto is: Love all. Serve all.

Na de grote ontwaking zijn we allemaal veel meer gaan leven vanuit onze gevoelsbeleving. Voelen krijgt op de nieuwe aarde meer prioriteit dan denken. Oftewel we leven minder in het hoofd en meer in het hart. Doordat we we dieper en intenser zijn gaan voelen, heeft het leven veel meer kleur en schoonheid gekregen. Het voelt magisch! Bij een wandeling door de natuur kun je synchroniciteiten om elke hoek verwachten. We benaderen alles wat we in het dagelijkse leven ontmoeten met een gevoel van verwondering en waardering. Niets is vanzelfsprekend.  Alles is een wonder!

We hebben weer geleerd om samen te werken met de natuur. Onze gouden regel bij elke keuze die we maken is: Is deze keuze in harmonie met de natuur? Als iets niet gunstig is voor mens, dier of plant dan doen we het simpelweg niet. We werken samen met de elementwezens, de natuurwezens, de dieren, de planten en de levende planeet zelf. Voedselbossen en tuinen brengen ons als het voedsel wat we wensen. Eigenlijk is voedsel op de nieuwe aarde optioneel. Alles wat ons lichaam nodig heeft kunnen we direct uit prana (levenskracht) halen.

Op de nieuwe aarde is er sprake van overvloed. De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben. Hierdoor hoeven we niet veel energie en tijd te besteden aan het opzetten en onderhouden overlevingsystemen. Als overleven niet meer onze focus hoeft te krijgen dan komt er veel ruimte en tijd vrij voor creativiteit en speelsheid. Iedereen krijgt ruimte om zijn potentieel te leven. We kunnen doen waar ons hart blij van wordt.

Communicatie verloopt op de nieuwe aarde niet meer plaats via spraak maar via telepathie. Hierdoor verdwijnt alle ruis in de communicatie en begrijpen we elkaar volledig. Alle communicatietechnologie is in deze wereld niet meer nodig, we kunnen op eigen kracht (m.b.v. onze pijnappelklier) elkaar op grote afstanden zien, horen en voelen. Qua gedrag zijn we volledig eerlijk en transparant naar elkaar.

Voor ons vervoer maken we niet langer gebruik van voertuigen. Met ons ontwaakte bewustzijn teleporteren we ons lichaam simpelweg van de ene locatie naar de andere locatie. Ons lichaam verdwijnt op de ene plek en verschijnt direct op de nieuwe plek. Vliegen is ook een optie, maar hier hebben we geen vliegtuigen meer voor nodig. We weten dat wij in deze ‘aardse droom’ zelf de spelregels kunnen bepalen. Alles is mogelijk! We kunnen dus allemaal rondvliegen als Superman. Vliegen zal op de nieuwe aarde even normaal zijn als dat we wandelen nu normaal vinden.

Overheden en grenzen bestaan niet meer en de steden zijn verdwenen. De mensen van de nieuwe aarde clusteren zich in kleine, harmonieuze gemeenschappen. Bij deze gemeenschappen is er sprake van een ‘tribe gevoel’, het ‘Wij gevoel’. Het voelt als één grote, liefhebbende familie. Binnen de gemeenschap voelt iedereen zich thuis, veilig en gesteund. Iedereen zorgt voor elkaar. Regelmatig komt men samen voor zang, dans, spel en verhaaltjes vertellen.

Het tijdperk van liefde is aangebroken en de mensen staan weer in hun kracht. Hierdoor is de sluier tussen de fysieke wereld en de geestelijke wereld grotendeels verdwenen. Gesprekken hebben met je spirituele gidsen is voor de mensen op de nieuwe aarde zo gewoon als telefoneren.  We hebben dagelijkse contact met onze spirituele gidsen, de engelen en onze buitenaardse broeders en zusters. Iedereen voelt zich verbonden met het geheel. We zijn niet slechts wereldbewoners, maar multidimensionale universumbewoners.

Joris
Verhaal  3

Als we het begin van de Bijbel nemen, het boek Genesis, waarin de mens door God in vertrouwen de Aarde in bruikleen wordt gegeven

Er werd van de mens gevraagd blijk te geven van goed rentmeesterschap
Hier hebben we als mensheid schromelijk in gefaald
We hebben ons de Aarde toe geëigend, uitgeput, overheerst
Haar leeg gehaald
De Aarde zucht en kreunt onder de mens zijn zelfzuchtigheid, hebzucht en destructie

Om deze in potentie prachtige planeet te redden, zullen we onze attitude drastisch en totaal moeten vernieuwen
Hier komt het aspect van Ware Liefde om de hoek kijken
We hebben onze eigen Moeder, want de Aarde is onze hoofdmoeder , volkomen respectloos gebruikt en misbruikt, liefdeloosheid in zijn ergste vorm

We moeten ons hart laten spreken, ons los maken van de maatschappelijke conditioneringen van het consumentisme, kapitalisme,  verkeerde politiek, waarvan we weten dat het ons niets heeft gebracht dan wetteloosheid, verdriet, verlies en nog erger; oorlog

We hebben de macht gegeven aan de duistere krachten
We moeten de macht weg nemen bij de elite, die zich laten leiden door de Mammon, dat is hun God

Het wordt nu de hoogste tijd dat we ons los maken en in plaats daarvan  licht, harmonie, liefde, geweldloosheid in de wereld brengen
Er werkelijk zijn voor elkaar, niet in woorden, maar in daden, in echte daden
Geen softe gebakken, opgezwollen woorden verkopen, maar echte daden, belangeloos, er werkelijk zijn voor je naaste in nood
Want dat is waar het draait
Jezus gaf dit al aan; heb uw Naaste lief gelijk uw zelf

Samenwerken in liefde, harmonie, vrede, gelijkwaardigheid
De mensen die in nood verkeren, die ziek zijn , honger hebben
Het begint immers allemaal met deze  Naastenliefde
Laat je hart spreken
Koester je naaste,  ook de dieren, de plantenwereld, alle levensvormen
Dus de Naastenliefde beperkt zich niet alleen tot de mens
Koester jouw Moeder Aarde, welke jouw echte levensbron is
Vernietig je eigen habitat niet, we zijn zo ver verwijderd van de natuur, dat we zonder gewetenswroeging haar levenloos aan het maken zijn, onze Bron, onze Moeder

Als de Liefde en dat respect in je hart is gegroeid dan is er al een goede start voor een nieuw begin voor de mensheid, voor een nieuwe Aarde
Uiteindelijk zullen we blijk moeten geven dat we goede rentmeesters zijn, dat we eensgezind zijn, nu moeten we ons bewijzen
Het vergt lef, moed en vooral doorzettingsvermogen welke geactiveerd wordt  door de trilling van Ware Liefde die in het  hart leeft, laten we opnieuw geboren worden in de voedende schoot van onze prachtige planeet, haar koesteren, liefhebben en ons verwonderen over haar schoonheid

Marieke

Verhaal  4: Lucide Droom

Het leven is een droom. Deze droom wil ik als lucide droom zien. Ik wil in de wereld schoonheid, aandacht, wederzijdse hulp en verbeeldingskracht een plaats geven.

Ik begin met schoonheid. Dit is mijn wens voor onze wereld:

O zon van schoonheid! Kom tevoorschijn van achter de wolken,

Want ik verlang naar je stralende, lichtgevende gelaat!

Bij het intermenselijke verkeer speelt aandacht een rol. Het is zinvol om over aandacht na te denken. Aandacht krijgt van mij ook een plaats in mijn lucide droom, maar natuurlijk wel in de juiste mate:

– Te veel aandacht is niet goed [inefficient].

– Te weinig aandacht is niet goed [ineffectief].

Geef dus aandacht met aandacht!

Wederzijdse hulp krijgt als derde een plaats in mijn lucide droom. Zelfs als je hulpeloos bent, kan je anderen helpen. Ik ken iemand die zichzelf tekort vond schieten omdat hij een ander in zijn verdriet niet had kunnen helpen. Hij had alleen maar gehuild toen hij diens verdrietige verhaal hoorde. Die ander zei echter over hem: “Niemand heeft mij meer kunnen troosten dan hij toen hij naast me zat!”

Mijn lucide droom wordt pas de moeite waard door verbeeldingskracht te gebruiken. Verbeeldingskracht stelt me in staat om nu al de zon van schoonheid te zien, om me met werkelijke aandacht in een ander te verplaatsen en me niets te verbeelden dat ik belangrijk ben bij wederzijdse hulp.

Wim